Desenvolvemento Local

CONVOCATORIA DA XUNTA DO PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN DE PERSOAS TRABALLADORAS

O Concello de O Pino informa de que a Consellería de Traballo e Benestar publica no DOG a Orde do 21 de maio da Consellería de Traballo e Benestar pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014. As solicitudes deberán presentarse, preferiblemente, por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.es/portada. O prazo pra a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2014.

+ información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140604/AnuncioCA05-230514-0001_gl.pdf

Curso de Carretillas Elevadoras

Curso de Carretillas Elevadoras

O curso poderá ser gratuíto para os traballadores en activo que estén dados de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social. Prazo de solicitude ata o vindeiro 29 de maio na Ocina de Desenvolvemento Local do Concello por orde de inscrición, non admitíndose máis de 15 alumnos/as.

Descarga aquí a ficha da oferta:Adxuntos:
ArquivoDescriciónTamaño
Descargar este adjunto (curso-carretillas.pdf)Ficha do curso 369 Kb

CHARLA INFORMATIVA DA GARDA CIVIL SOBRE ROUBOS NO RURAL

 

O Equipo ROCA da Garda Civil, encargados de investigar os roubos en núcleos rurais, organiza o vindeiro 5 de maio ás 12 da mañá unha charla informativa na Casa da Cultura (Arca) sobre os roubos que se están producindo no Rural e de como evitalos e previlos.

 

É importante acudir porque o equipo dará moi bos consellos aos veciños e veciñas do noso concello.


Decálogo de medidas de seguridade para evitar roubos.

alt

A DEPUTACIÓN CONVOCA 24 BOLSAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS EN EMPRESAS ALEMÁS


A Deputación da Coruña convoca 24 bolsas para realizar prácticas en empresas alemás.
O Proxecto PRÁXIDE foi aprobado dentro da convocatoria do Programa Leonardo dá Vinci,  xestionado en España polo Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE), adscrito ao Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.
Os participantes realizarán as súas prácticas laborais en empresas alemás situadas no distrito
de Enzkreis, no Lander de Baden-Württemberg, con estancias de 12 semanas de duración,
incluíndo un período de preparación cultural, pedagóxica e lingüística.

Os interesados/as poderán presentar a solicitude ata ou 14/12/2014.

Para máis información pode picar na seguinte ligazón no que atopará ademais o impreso de solicitude:

http://proxectoseuropeos.dicoruna.es/index.php/proyecto-praxide-leonardo

CONVOCATORIA PROBAS DE AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE


RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación da CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTARComptencias clave que se convocan:

- Comunicación en lingua galega

 

- Comunicación en lingua castelá

 

- Comunicación en lingua estranxeira (inglés)

 

- Competencia matemáticaNo anexo IV desta resolución especifícanse as competencias clave requiri­das para acceder aos certificados de profesionalidade por familias profesionaisPRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E PRAZO


A participación nestas probas deberá formalizarse presentando solicitude segundo o modelo que se establece no anexo I desta resolución.

O prazo para presentala é a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG ata o 10 de abril de 2014.


Poderán presentarse preferiblemente por vía electrónica ou por calquera outro medio válido en dereito.

REALIZACIÓN DAS PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE

O lugar e datas das probas de avaliación en competencias clave serán expostos na páxina web http://traballoebenestar.xunta.es/ e nos taboleiros de anuncios dos servizos centrais e das xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar. O calendario da convocatoria inclúese no anexo II desta resolución.

 

NORMATIVA: ( DOG. Núm. 51 Venres, 14 de marzo de 2014):
 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140314/AnuncioCA05-070314-0001_gl.pdf


 
NOVO CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS


Celebrado o pasado día 14 un curso, programamos outro para o vindeiro 28 de marzo, debido a que hai xente que non pudo entrar non anterior por límite de aforo.

Os que queiran asistir ao curso, deberán pasar polo Concello para cumprimentar a solicitude, ou ben descargala no seguinte enlace:
http://www.concellodeopino.com/attachments/article/369/IMPRESO%20SOLICITUDES%20CURSOS2014.pdf

unha vez cumprimentada e asinada entragarana na Oficina de Desenvolvemento Local do concello antes do día 27 de marzo.

CONVOCATORIA DE AXUDAS LEADER ULLA TAMBRE MANDEO 2014-2015


Nova convocatoria de axudas Leader Ulla Tambre Mandeo 2014-2015

Xa está aberta a convocatoria de axudas do Programa Leader. Podes solicitar a subvención ata o próximo 31 de marzo do 2015.
 
Se vas investir en algún dos dez concellos do GDR (Comarca de Arzúa, Comarca de Melide, Curtis ou Vilasantar) pasa pola oficina do GDR: Antigo Centro de Saúde na Avda de Lugo, 41 - Pedrouzo - Arca (O Pino) Telef: 981.511.377

+ Info: http://ullatambremandeo.blogspot.com.es/

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS

O curso terá lugar o día 14 de marzo no Centro Sociocultural "Luis Seoane" en horario de 17:00 a 20:00 horas.

Adxuntos:
ArquivoDescriciónTamaño
Descargar este adjunto (CARTEL O PINO 2014.pdf)cartel 137 Kb

PRAZO INSCRICIÓN PROBA PARA OBTENCION TITULO BACHARELATO

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca as probas para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos no ano 2014, nas modalidades de Ciencias e tecnoloxía e Humanidades e ciencias sociais.Os centros onde se pode presentar as solicitudes son os seguintes:

 

·          IES San Clemente, rúa San Clemente, 15705 Santiago de Compostela.

As probas terán lugar o día 25 de abril de 2014, en sesións de mañá e tarde, no IES San Clemente de Santiago de Compostela.

 

Requisitos:

a)       Ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no ano 2014.

b)        Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para os efectos académicos.

c)       Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2013/14.O incumprimento dalgún destes requisitos suporá a anulación da inscrición na convocatoria das probas e dos posibles resultados académicos obtidos nelas.

Os aspirantes poderán matricularse dos dous exercicios que integran a proba ou dun deles.

Poderanse matricular tamén na proba, para realizar o exercicio correspondente ás materias comúns, os aspirantes que teñan superadas as materias de modalidade de calquera das dúas vías da modalidade de Artes.

Documentación:

1.       Solicitude de inscrición (Anexo I)

2.       Fotocopia DNI

3.       Certificacións académicas (para validacións exercicios)

4.       Declaración responsable (Anexo I)

5.       Solicitude , se é o caso, de exención de lingua galega (Anexo I)


Prazo de presentación de solicitudes: Do 17 ata o 28 de febreiro de 2014

Máis información de normativa e impresos de solicitude na seguinte ligazón:

https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=534A&procedemento=ED534A&lang=es

 

 

PRAZO ABERTO PARA SOLICITAR A INSCRICIÓN NAS PROBAS DE GRADUADO EN ESO

 

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria mediante resolución do 15 de xaneiro de 2014 (DOG 7 de febreiro), convoca as probas  para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos.

 

 Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.

2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.

3. Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación se­cundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, número 5 da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008)

4. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2013/14 nas ensinanzas de edu­cación secundaria ordinaria ou no segundo curso dun programa de cualificación profesio­nal inicial.

Os prazos de matrícula serán:

·          Convocatoria de maio: 24 de marzo ao 4 de abril de 2014, ambos os dous incluídos.

·          Convocatoria de setembro: 1 ao 10 de xullo de 2014, ambos os dous incluídos.

 

As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que te­ñan que presentar nova documentación.

Xunto coa solicitude, achegarase a seguinte documentación:

·          Fotocopia do DNI ou pasaporte, ou doutro documento equivalente cando non se au­torice a súa consulta telemática ao servizo horizontal de acceso ao Sistema de verificación de datos de identidade

·          Copia cotexada, se procede, do certificado dos ámbitos da proba superados en ante­riores convocatorias ou a certificación académica de ámbitos ou materias superados, de acordo coas especificacións establecidas nos números 3, 4 e 5 da epígrafe décima desta resolución.

·          Acreditación de proceder doutra comunidade autónoma ou dun país estranxeiro no caso de que se solicite a exención de lingua galega.

·          Certificación do ditame de discapacidade no caso de que se solicite o recoñecemento de necesidades especiais, cando esta fose recoñecida por outra Administración distinta da Xunta de Galicia ou non se autorice a súa consulta. 
 

Normativa  e empresos de solicitude na seguinte ligazón:

https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=540A&procedemento=ED540A

Estás en Novas Desenvolvemento Local

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information