Desenvolvemento Local

OBRADOIRO DE EMPREGO "ULLA-TAMBRE"

APERTURA PRAZO SOLICITUDE DE GRUPOS DA REDE CULTURAL

Aberto o prazo dende o 31 de marzo ata o vindeiro 20 de abril, ámbolos dous incluídos, para solicitar á Deputación da Coruña actuacións dos grupos inscritos na Rede Cultural.

Poderá ver as bases no seguinte enlace: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2014/12/05/2014_0000013193.pdf

AS SOLICITUDES DEBERÁN PRESENTARSE OBRIGATORIAMENTE DE XEITO TELEMÁTICO A TRAVES DA PÁXINA WEB DA DEPUTACIÓN:
 alt src=http://concellodeopino.com/images/stories/rde%20cult.jpg

APERTURA PRAZO SOLICITUDE PROBAS AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE

A Consellería de Traballo e Benestar mediante resolución do 26 de febrero de 2015, convoca as probas de avaliación en competencias clave para poder acceder ás accións formativas dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional para o emprego. (DOG, 16 de marzo de 2015).

Os destinatarios destas probas son aquelas persoas que non poden acceder á formación dos certificados profesionais por non ter a formación académica requirida.

Convócanse probas nos dous niveis de cualificación profesional 2 e 3, nas seguintes competencias clave:
• Comunicación en Lingua Galega.
• Comunicación en Lingua Castelá.
• Comunicación en Lingua Estranxeira (inglés).
• Competencia Matemática.
Calendario do procedemento

Datas

Prazo de presentación de solicitudes

Desde o día seguinte da publicación desta resolución no Diario Ofi­cial de Galicia ata o 10 de abril de 2015

Publicación da lista provisional de admitidos

7 de maio de 2015

Presentación de alegacións

Ata o 12 de maio de 2015

Publicación da lista definitiva de admitidos

20 de maio de 2015

Realización das probas:

Competencias clave de nivel 2

Competencias clave de nivel 3

Os dous niveis o día 23 de maio de 2015

Publicación dos resultados provisionais das probas

6 de xuño de 2015

Presentación de reclamacións

Ata o 10 de xuño de 2015

Publicación dos resultados definitivos das probas

20 de xuño de 2015


Presentación de solicitudes e prazo
Enlace da convocatoria e na que se pode descargar a solicitude:

1.  A participación nestas probas deberá formalizarse presentando unha solicitude se­gundo o modelo do anexo I desta resolución, dirixida ao Instituto Galego das Cualifica­cións. 

2. O prazo para presentala é a partir do día seguinte á publicación desta resolución no DOG ata o 10 de abril de 2015.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150316/AnuncioCA05-050315-0008_gl.pdf


CONVOCATORIA PARA INSCRICIÓN NAS PROBAS DE GRADUADO EN E.S.O

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria mediante publicación no DOG do 21 de xaneiro, convoca as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos.

Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.

2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.

3. Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, número 5 da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008)

4. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2014/15 nas ensinanzas de edu­cación secundaria ordinaria ou no segundo curso dun programa de cualificación profesio­nal inicial.

Os prazos de matrícula serán:

·Convocatoria de maio: 16 de marzo ao 27 de marzo de 2015, ambos os dous incluídos.

· Convocatoria de setembro: 1 ao 10 de xullo de 2015, ambos os dous incluídos.


Dependendo do primeiro apelido do alumn@, as solicitudes irán dirixidas a:
- Apelido entre a letra A e a letra L: IES San Clemente, rúa San Clemente, s/n, 15705 Santiago de Compostela.
- Apelido entre a letra M e a letra Z: IES Rosalía de Castro, rúa San Clemente, 3, 15705 Santiago de Compostela.

A normativa poderá descargala na seguinte ligazón:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150121/AnuncioG0164-140115-0001_gl.pdf
O formulario de solicitude en: https://sede.xunta.es e picar o código de procedemento: ED540AACTIVIDADE FORMATIVA DE PODA


Aberto o prazo para anotarse para a actividade formativa de poda de árbores e froiteiras. Terá lugar o día 28 de marzo en horario de 10:00-14:00 horas no Centro Sociocultural “Luis Seoane” en Arca, sendo a formación maioritariamente práctica. Non se admitirán máis de 10 persoas por orde de inscrición. No caso de formarse outro grupo fixarase outra data para a súa realización.
Terán preferencia os empadroados/as no Concello de O Pino.

XORNADA INFORMATIVA DECLARACIÓN DE ALÉRXENOS EN ALIMENTOS

Coa entrada en vigor do regulamento 1169/2011 o pasado 14 de decembro de 2014, é de obrigado cumprimento para todos os establecementos que sirvan alimentos ao consumidor final,  informar aos seus clientes sobre os alérxenos que conteñen os seus alimentos.

Establecementos interesados: Restaurantes, bares, comedores públicos, centros de ensinanza, panaderías, pastelerías, carnicerías, pescaderías, tendas de chucherías...

PLAN EMPREGO XUVENIL

PICA NA SEGUINTE LIGAZÓN:

http://planempregoxuvenil.xunta.es/

CURSO OBTENCIÓN CERTIFICADO MANIPULADOR ALIMENTOS

PRAZO DE INSCRICIÓN: 4 DE MARZO

INSCRICIÓN ACCIÓNS FORMATIVAS PARA DESEMPREGADOS/AS

Ante a recente convocatoria de axudas da Consellería de Traballo e Benestar para a programación de accións formativas dirixidas ás persoas desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2015, e antes de formalizar a solicitude por parte deste concello de dous dos cursos máis demandados, recomendamos aos interesados e interesadas pasen polo Concello para comunicar qué cursos dos propostos lles interesaría participar.

CURSOS CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE NIVEL 1:
Para aos cursos formativos de nivel 1, non esixen nivel académico:
 
 • Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais
 • Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos 
CURSOS CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE NIVEL 2:
 
 • Atención sociosanitaria á persoas dependentes en Institucións Sociais
 • Confección e publicación de páxinas web
 • Administración e Xestión
 
Para acceder a estos cursos de nivel 2 deberá cumprir algún dos seguintes requisitos:
 
 • Ter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria.
 • Ter un certificado de profesionalidade do mesmo nivel do módulo ou módulos formativos e/ou do certificado de profesionalidade a que desexa acceder.
 • Ter un certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área profesional.
 • Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio, ou ben ter superado as correspondentes probas de acceso convocadas polas administracións educativas
 • Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos ou 45 anos.
 • Ter o certificado de apto nas competencias necesarias para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 de cualificación correspondente, a través da superación das probas de avaliación en competencias clave convocadas pola Consellería de Traballo e Benestar.
 
As persoas interesadas que cumpran algún dos requisitos mencionados , deberán pasar pola Oficina de Desenvolvemento Local do Concello para comunicar o interese nalgún destes cursos, antes do 20 de febreiro de 2015.

CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS PARA A REMUDA COMERCIAL

A Consellería de Economía e Industria publica a ORDE do 20 de xaneiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para fomentar a remuda comercial.

As subvencións teñen por obxecto facilitar a remuda comercial dos pequenos comerciantes individuais autónomos que transmitan o seu negocio a un terceiro.

Para ser beneficiario da subvención o comerciante deberá ter unha idade mínima de 64 anos cumpridos na data en que se presente a solicitude, estar dato de alta no réxime de traballadores autónomos da Seguridade Social nos últimos dez anos de forma ininterrompida e ter cotizado á Seguridade Social un período previo tal que lle permita completar o período de carrencia exixido para causar dereito á pensión de xubilación, polo menos, ao chegar á idade ordinaria de xubilación e que figure inscrito no Rexistro Galego de Comercio ou ter solicitada a inscrición con anterioridade á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Contía da subvención:
- 800,00 € para os transmisores que teñan a idade ordinaria para causar a pensión de xubilación.
- 800,00 € mensuais para os transmisores que non teñan acadado a idade ordinaria de xubilación ata o último mes en que cumpran a idade ordinaria de xubilación legalmente establecida, contados desde o mes seguinte á resolución de concesión.
- 2.000 € para o adquirente do negocio comercial.

Prazo de solicitude: 31 de agosto de 2015.

Para + info: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150128/AnuncioCA04-210115-0004_gl.pdf

Estás en Novas Desenvolvemento Local

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information