Desenvolvemento Local

PROXECTO REDEXIANA2: CURSO "ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA"

A acción formativa ten unha duración total de 570 horas (330 horas de formación teórica, 40 horas de orientación laboral e 200 horas de formación práctica en entidades e empresa da provincia relacionadas co sector agrario), dirixida ás persoas desempregadas empadroadas no concello. Realizarase no Concello de Touro.

Esta acción formativa é promovida pola Deputación da Coruña e cofinanciada polo Fondo Social Europeo.

Os contidos son os seguintes:

UC0517_1 Realizar operacións auxiliares para a preparación do terreo, sembra e plantación de cultivos agrícolas.
UC0518_1 Realizar operacións auxiliares para o rego, abonado e aplicación de tratamentos en cultivos agrícolas.
UC0519_1 Realizar operacións auxiliares nos coidados culturais ede recolección de cultivos e no mantemento das instalacións en explotaciones agrícolas.


Trátase dunha acción conveniada coa Consellería de Traballo e Benestar a través da cal as persoas que rematen axeitadamente a formación terán acceso ao certificado de profesionalidade correspondente ao NIVEL 1 de cualificación.

Ás persoas interesadas en participar esixiráselle o certificado de escolaridade ou equivalente e non se lles esixirán outros requisitos académicos nin profesionais.

Está por determinar a data de inicio debido a que estase a desenvolver o proceso de acreditación provisional das instalacións por parte da Dirección Xeral de Emprego e Formación da Consellería de Traballo e Benestar.

O PRAZO DE INSCRICIÓN FINALIZA O MÉRCORES 30 DE SETEMBRO, na Oficina de Desenvolvemeto Local.


No momento da inscrición deberán aportar a documentación que se relaciona no documento adxunto:

Adxuntos:
ArquivoDescriciónTamaño
Descargar este adjunto (Documentación a entregar.pdf)Documentación a entregar.pdf 108 Kb

CONVOCATORIA UTILIZACIÓN SERVIZOS CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE CALVO SOTELO CURSO 2015-2016

A Deputación da Coruña, publica no BOP de hoxe 22 de xuño a covocatoria de axudas para a utilización de servizos no Centro docente Calvo Sotelo durante o curso 2015-2016 para realizar estudos de Ciclos Formativos de Formación Profesional. Os alumnos/as poderán solicitar as axudas para os seguintes servizos: servizo de internado, servizo de media pensión e servizo de tique comedor día.

O prazo para solicitar as axudas comeza o 1 de xullo e rematará o 30 de xullo de 2015.

Para acceder a convocatoria pique no seguinte enlace: 
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/06/22/2015_0000006639.pdf

FORMACIÓN SOBRE A ENTREVISTA DE TRABALLO

Financiada pola Deputación da Coruña, os días 22, 24 e 26 de xuño vaise impartir en Arca formación sobre como conseguir unha entrevista de traballo con éxito. As persoas interesadas poderán inscribirse presencialmente na Oficina de Desenvolvemento Local do Concello ou ben, chamando ao teléfono: 981 511 002 antes do vindeiro 19 de xuño.

BASES OBRADOIRO DE EMPREGO "ULLA-TAMBRE"

Ver arquivo adxunto
Adxuntos:
ArquivoDescriciónTamaño
Descargar este adjunto (bases obradoiro emprego Ulla-Tambre.pdf)bases obradoiro emprego Ulla-Tambre.pdf 8253 Kb

OBRADOIRO DE EMPREGO "ULLA-TAMBRE"

APERTURA PRAZO SOLICITUDE DE GRUPOS DA REDE CULTURAL

Aberto o prazo dende o 31 de marzo ata o vindeiro 20 de abril, ámbolos dous incluídos, para solicitar á Deputación da Coruña actuacións dos grupos inscritos na Rede Cultural.

Poderá ver as bases no seguinte enlace: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2014/12/05/2014_0000013193.pdf

AS SOLICITUDES DEBERÁN PRESENTARSE OBRIGATORIAMENTE DE XEITO TELEMÁTICO A TRAVES DA PÁXINA WEB DA DEPUTACIÓN:
 alt src=http://concellodeopino.com/images/stories/rde%20cult.jpg

APERTURA PRAZO SOLICITUDE PROBAS AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE

A Consellería de Traballo e Benestar mediante resolución do 26 de febrero de 2015, convoca as probas de avaliación en competencias clave para poder acceder ás accións formativas dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional para o emprego. (DOG, 16 de marzo de 2015).

Os destinatarios destas probas son aquelas persoas que non poden acceder á formación dos certificados profesionais por non ter a formación académica requirida.

Convócanse probas nos dous niveis de cualificación profesional 2 e 3, nas seguintes competencias clave:
• Comunicación en Lingua Galega.
• Comunicación en Lingua Castelá.
• Comunicación en Lingua Estranxeira (inglés).
• Competencia Matemática.
Calendario do procedemento

Datas

Prazo de presentación de solicitudes

Desde o día seguinte da publicación desta resolución no Diario Ofi­cial de Galicia ata o 10 de abril de 2015

Publicación da lista provisional de admitidos

7 de maio de 2015

Presentación de alegacións

Ata o 12 de maio de 2015

Publicación da lista definitiva de admitidos

20 de maio de 2015

Realización das probas:

Competencias clave de nivel 2

Competencias clave de nivel 3

Os dous niveis o día 23 de maio de 2015

Publicación dos resultados provisionais das probas

6 de xuño de 2015

Presentación de reclamacións

Ata o 10 de xuño de 2015

Publicación dos resultados definitivos das probas

20 de xuño de 2015


Presentación de solicitudes e prazo
Enlace da convocatoria e na que se pode descargar a solicitude:

1.  A participación nestas probas deberá formalizarse presentando unha solicitude se­gundo o modelo do anexo I desta resolución, dirixida ao Instituto Galego das Cualifica­cións. 

2. O prazo para presentala é a partir do día seguinte á publicación desta resolución no DOG ata o 10 de abril de 2015.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150316/AnuncioCA05-050315-0008_gl.pdf


CONVOCATORIA PARA INSCRICIÓN NAS PROBAS DE GRADUADO EN E.S.O

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria mediante publicación no DOG do 21 de xaneiro, convoca as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos.

Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.

2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.

3. Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, número 5 da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008)

4. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2014/15 nas ensinanzas de edu­cación secundaria ordinaria ou no segundo curso dun programa de cualificación profesio­nal inicial.

Os prazos de matrícula serán:

·Convocatoria de maio: 16 de marzo ao 27 de marzo de 2015, ambos os dous incluídos.

· Convocatoria de setembro: 1 ao 10 de xullo de 2015, ambos os dous incluídos.


Dependendo do primeiro apelido do alumn@, as solicitudes irán dirixidas a:
- Apelido entre a letra A e a letra L: IES San Clemente, rúa San Clemente, s/n, 15705 Santiago de Compostela.
- Apelido entre a letra M e a letra Z: IES Rosalía de Castro, rúa San Clemente, 3, 15705 Santiago de Compostela.

A normativa poderá descargala na seguinte ligazón:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150121/AnuncioG0164-140115-0001_gl.pdf
O formulario de solicitude en: https://sede.xunta.es e picar o código de procedemento: ED540AACTIVIDADE FORMATIVA DE PODA


Aberto o prazo para anotarse para a actividade formativa de poda de árbores e froiteiras. Terá lugar o día 28 de marzo en horario de 10:00-14:00 horas no Centro Sociocultural “Luis Seoane” en Arca, sendo a formación maioritariamente práctica. Non se admitirán máis de 10 persoas por orde de inscrición. No caso de formarse outro grupo fixarase outra data para a súa realización.
Terán preferencia os empadroados/as no Concello de O Pino.

XORNADA INFORMATIVA DECLARACIÓN DE ALÉRXENOS EN ALIMENTOS

Coa entrada en vigor do regulamento 1169/2011 o pasado 14 de decembro de 2014, é de obrigado cumprimento para todos os establecementos que sirvan alimentos ao consumidor final,  informar aos seus clientes sobre os alérxenos que conteñen os seus alimentos.

Establecementos interesados: Restaurantes, bares, comedores públicos, centros de ensinanza, panaderías, pastelerías, carnicerías, pescaderías, tendas de chucherías...

Estás en Novas Desenvolvemento Local

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information