Desenvolvemento Local

APERTURA DO PRAZO DE SOLICITUDES DE GRUPOS DA REDE CULTURAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

A Deputación Provincial publica no BOP de hoxe a apertura do prazo para que as asociacións sen ánimo de lucro podan solicitar actuacións dos grupos inscritos na Rede Cultural.

O prazo comezará o 22/04/2016 desde as 00:00 horas ata o 12/05/2016 ás 14:00 horas

O presidente da entidade deberá dispoñer de certificado dixital para tramitar a solicitude obrigatoriamente de xeito telemático a través da páxina web da Deputación: http://www.dicoruna.es/cultura/rede-cultural/, na cal tamén poderá consultar os grupos inscritos que poderá solicitar.

Para máis información:

BOP do 22/01/2016: Bases reguladores

BOP do 21/04/2016: Anuncio prazo de solicitudes.Adxuntos:
ArquivoDescriciónTamaño
Descargar este adjunto (ANUNCIO PRAZO SOLICITUDE.pdf)ANUNCIO PRAZO SOLICITUDE.pdf 63 Kb
Descargar este adjunto (BASES.pdf)BASES.pdf 195 Kb

CONVOCATORIA PROBAS AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE DO NIVEL 2 e 3

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publicou a resolución pola que se convocan as probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación (DOG núm. 49 do 11 de marzo de 2016).

Prazo de solicitude: Dende o 12/03/2016 ata o 02/04/2016

Documentación: 
 • Solicitude de inscrición (Anexo I).
 • Fotocopia do DNI ou número de identificación de estranxeiro (NIE), só no caso de non autorizar a consulta dos datos de identidade.
 • Certificado do grao de discapacidade, só no caso de non autorizar a súa consulta.

Datas de realización da proba:
 • Competencias clave de nivel 2: 21 de maio de 2016 ás 09:00 horas.
 • Competencias clave de nivel 3: 21 de maio de 2016 ás 15:30 horas.

O lugar de realización das probas publicarase na páxina web da Consellería de Economía, Emprego e Industria: http://traballo.xunta.es
alt
Convocatoria e anexo de solicitude en arquivos adxuntos:
Adxuntos:
ArquivoDescriciónTamaño
Descargar este adjunto (ANEXO I (solicitude).pdf)ANEXO I (solicitude).pdf 903 Kb
Descargar este adjunto (CONVOCATORIACOMPETENCIAS CLAVE_gl.pdf)CONVOCATORIACOMPETENCIAS CLAVE_gl.pdf 772 Kb

CHARLA INFORMATIVA SUBVENCIÓNS VIVENDAS CAMIÑO FRANCÉS

alt

ABERTO PRAZO PARA O 2º CURSO DE MANIPULADOR DE PRODUTOS FITOSANITARIOS

ÁBRESE UN NOVO PRAZO PARA INSCRIBIRSE NO 2º CURSOS DE "MANIPULADOR DE PRODUTOS FITOSANITARIOS"


DATA DE REALIZACIÓN DO CURSO: Do 4 ao 8 de abril.


HORARIO: De 16:00- 21:00 horas.


LUGAR: CENTRO SOCIOCULTURAL "LUIS SEOANE"

PARA PODER ASISTIR Ó CURSO É IMPRESCINDIBLE ESTAR INSCRITO PREVIAMENTE.


INSCRICIÓNS: Oficina de Desenvolvemento Local na casa do Concello. Teléfono: 981.511.002.


PREZO: 40 € + 8.83 € (taxas da Xunta de Galicia). Efectuarase o 1º día de curso. Total: 48,83 €

ABERTO O PRAZO PARA O CURSO DE MANIPULADOR DE PRODUTOS FITOSANITARIOS

alt

ABERTO O PRAZO PARA AS PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS MEDIOS E SUPERIORES DE FP

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca as probas de accesio aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de Formación Profesional para 2016.

REQUISITOS:
 • Ciclo grao medio: Ter 17 anos ou cumprilos no ano 2016.
 • Ciclo grao superior: Ter 19 anos ou cumprilos no ano 2016, e dispor dun título de técnico en grao medio.
DATAS DE PROBAS:
 • Ciclo de grao medio: 25 de maio do 2016.
 • Ciclo de grao superior: 20 de abril de 2016.
PRAZO:
 • Grao medio: Do 04/04/2016 ao 15/04/2016.
 • Grao superior: Do 15/02/2016 ao 26/02/2016.
PRESENTACIÓN SOLICITUDES: Deberán presentarse nos Institutos de Educación Secundaria onde se impartan ciclos formativos de formación profesional ou centros integrados de formación profesional.

Convocatoria e anexos de solicitude en arquivos adxuntos:
Adxuntos:
ArquivoDescriciónTamaño
Descargar este adjunto (Anexos grao medioPDF.pdf)Anexos grao medioPDF.pdf 960 Kb
Descargar este adjunto (Anexos grao superiorPDF.pdf)Anexos grao superiorPDF.pdf 971 Kb
Descargar este adjunto (AnuncioG0164-030216-0001_gl.pdf)AnuncioG0164-030216-0001_gl.pdf 1000 Kb

SUBVENCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DE FIESTRAS

A Consellería de Economía, Emprego e Industria concede subvencións para a renovación de fiestras.

BENEFICIARIOS: As persoas físicas propietarias ou titulares de calquera dereito sobre inmobles do sector residencial e comunidades ou mancomunidades de veciños.

CONTÍA: Máximo de 100 €/m2 de oco, cuns límites de 3.000 € por vivenda unifamiliar/piso. No caso de comunidades de propietarios ou edificios de vivendas, a axuda máxima será de 3.000 € por vivenda unifamiliar/piso co máximo de 50.000 € por edificio.

PRAZO DE SOLICITUDES: Comeza o 1 de marzo e ata o 30 de setembro de 2016 ou ata que se esgote o crédito.

TRAMITADOR DAS SOLICITUDES: As entidades colaboradoras do Plan Renove de fiestras son as encargadas de tramitalas.

Na páxina web da xunta: http://ceei.xunta.gal/portada
estará dispoñible unha listaxe de entidades colaboradoras do Plñan Renve de fiestras.

Ver información da convocatoria en arquivo adxunto:
Adxuntos:
ArquivoDescriciónTamaño
Descargar este adjunto (CONVOCATORIA FIESTRAS.pdf)CONVOCATORIA FIESTRAS.pdf 744 Kb

CONVOCATORIA PARA INSCRICIÓN DAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria (ESO) para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro.
Para poder participar nas probas as persoas interesadas deberán cumprir os seguintes requisitos:
 1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.
 2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.
 3. Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, apartado 5 da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008).
 4. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2015/2016 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.
Os prazos de matrícula serán:
 • Convocatoria de maio: do 7 de marzo ao 18 de marzo de 2016, ambos os dous incluídos.
 • Convocatoria de setembro: do 1 de xullo ao 8 de xullo de 2016, ambos os dous incluídos.
As persoas matriculadas na primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

Ver convocatoria e impresos de solicitude en arquivos adxuntos:

CURSO ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA - TOURO

RedeXiana2 :: PROGRAMA ACCION FORMATIVA

Este curso está enmarcado dentro do programa RedeXiana2 da Deputación da Coruña no que O Concello de O Pino está integrado. Realizárase no Concello de TOURO de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas, cunha duración total de 570 horas, das cales 330 son teóricas + 40 de orientación laboral e 200 de prácticas en empresas. O curso comezará no mes de febreiro (data por concretar)

Trátase dunha acción convenidada coa Xunta de Galicia a través da cal as persoas que rematen axeitadamente a fomración terán acceso ao certificado de profesionalidade correspondente ao NIVEL 1 de cualificación. 

Os contidos do curso son;

 • Realizar operacións auxiliares para a preparación do terreo, sembra e plantación de cultivos agrícolas.
 • Realizar operacións auxiliares para o rego, abonado e aplicación de tratamentos en cultivos agrícolas.
 • Realizar operacións auxiliares nos coidados culturais e de recolección de cultivos e no mantemento das instalacións en explotacións agrícolas.

Ás persoas interesadas en participar esixiráselle o certificado de escolaridade ou equivalente.

O prazo de inscrición remata o luns 15 de febreiro. As persoas interesadas deberán aportar os seguintes documentos:

 1. Fotocopia de DNI ou do NIE no seu caso.
 2. Fotocopia da tarxeta de demandante de emprego debidamente actualizada.
 3. Certificado ou volante de empadroamento no Concello de O Pino.
 4. Informe de Vida Laboral actualizado (emitido no mes no que se realiza a inscrición).
 5. Copia compulsada da titulación mínima requerida que lle da acceso á formación
A maiores da documentación mencionada, as persoas que se atopen ou posúan algunha situación especial deberán acreditar tal situación mediante a presentación de documentación adicional seguinte:

 • Inmigrante non comunitario: Tarxeta de residencia vixente con autorización para traballar.
 • Emigrante retornado/a: Baixa consular vixente (2 anos dende a súa emisión), expedida pola Oficina Consular española na que estivese inscrito/a
 • Minoría étnica: Informe de Servizos Sociais Municipais.
 • Discapacitado/a: Certificado de Minusvalía debidamente actualizado, expedido polo órgano competente.
 • Responsable de persoas dependentes: Informe de Servizos Sociais Municipais e Certificado de Convivencia
 • Problematicas socio- familiares: Informe de Servizos Sociais Municipais
 • Persoa que volve ao mercado laboral: Informe de Vida Laboral e Informe dos Servizos Sociais Municipais
 • Perceptor/a RISGA: Resolución de concesión da axuda.
 • Primeiro Emprego: Informe de Vida Laboral.
Para realizar a inscrición deberán dirixirse á Oficina de Desenvolvemento Local.

SUBVENCIÓNS PARA EQUIPAMENTOS TÉRMICOS DE BIOMASA

O Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) concede subvencións para a instalación de equipamentos que utilicen biomasa como combustible.

Os conceptos subvencionables son:
 • Custo do equipamento térmico e os seus accesorios principais (sistema de regulación e control, sistemas de limpeza, depuración de fumes, extración de cinzas)
 • Resto de accesorios da instalación
 • Custo de sistema de almacenamento e alimentación do combustible
 • Custo de montaxe e conexionado
 • IVE, cando non sexa recuperable conforme a lexislación nacional sobre IV
CONTÍA: A intensidade máxima de axuda será do 50%, calculada en función da potencia instalada e do tipo de instalación

O prazo de solicitude comeza o 1 de febreiro e finaliza o 1 de marzo de 2016. As entidades colaboradoras adheridas ao programa, e dicir, os establecementos de venda, serán as encargadas de realizar a venda, tramitar a solicitude e instalar os equipos.

Información sobre as entidades colaboradoras adheridas: 

http://www.inega.es/subvencions/subvencions/Energiasrenovables/2016/ficha_renovables2016_0002.html

Normativa en arquivo adxunto

Estás en Novas Desenvolvemento Local

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information